สมาคมชาวสกลนคร

หน้าแรก
พระราชดำรัส
พระราชดำรัสในหลวง 5 ธันวาคม 2556
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำรัสตอบ พระบรมวงศานุวงศ์ คณะรัฐมนตรี ข้าราชการ ทหารทุกหมู่เหล่า และประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ ความว่า

"ขอขอบพระทัย และขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาให้พร รวมทั้งให้คำมั่นสัญญาด้วยประการต่างๆ ข้าพเจ้าขอแสดงสนองพรและไมตรีจิตทั้งนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน

บ้านเมืองของเราเป็นสุขสืบมาช้านาน เพราะเรามีความเป็นปึกแผนในชาติ และต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์ของชาติ คนไทยทุกคนจึงควรตระหนักในข้อนี้ให้มาก และตั้งใจประพฤติตัวปฎิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่ เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมคือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย

ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป"

 

ข่าวสารสมาคมฯ

พระยาประจันตประเทศธานี
อนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธานี (โง่นคำ)
Image

วันที่ 21 พฤษภาคม เป็นวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของพระยาประจันตประเทศธานี (โง่นคำ พรหมสาขา ณ สกลนคร) อดีตเจ้าเมืองสกลนคร  ทุกปีมีพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธานี เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระยาประจันตประเทศธานี "คนดี ศรีสกลนคร" (ในภาพ พลเอกจตุฤทธิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกสมาคมชาวสกลนคร กำลังวางพวงมาลา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2554)
 

เพลงที่เกี่ยวข้อง

สกล คาราโอเกะ

ข่าวสกลนครข่าวสุขภาพ
 

ข่าวกีฬา


Joomla! Template Supplied by Netshine Software Limited